nooduitgang bordjes

Stop met het negeren van nooduitgang bordjes

De Noodverlichtingspecialist streeft naar een veilig Nederland met controle van noodverlichting volgens Europese normen. In het geval van brand komen er in Nederland jaarlijks nog steeds 70 mensen om het leven door brand, zo blijkt uit onderzoek door het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV). Vaak blijkt dat op het moment van grote rookontwikkeling de groene nooduitgang bordjes worden genegeerd.

Zelfredzaamheid
Een nooduitgang bordje is verplicht volgens het bouwbesluit en de ARBO wet. Volgens onderzoek van NIFV blijkt echter dat mensen zich in noodgevallen niet altijd houden aan veiligheidsmaatregelen. Wanneer er sprake is van calamiteiten worden de nooduitgang bordjes soms totaal over het hoofd gezien. Men is namelijk minder zelfredzaam dan gedacht, concludeert het rapport ‘Zelfredzaamheid bij brand’. In noodgevallen zijn de veiligheidsmaatregelen niet altijd afdoende. De Noodverlichtingspecialist wil hier verandering in brengen door scherpe controles van noodverlichting, vluchtwegen en nooduitgangen. Zo hoeft u zich niet meer bezig te houden met uw noodverlichting en bent u niet meer aansprakelijk bij een calamiteit.

Negeren van nooduitgang bordjes
Bijzonder is dat mensen in noodgevallen weinig gebruik maken van nooduitgang bordjes. Sterker nog: ruim 92 % negeert de bordjes of is zich niet bewust van hun aanwezigheid. In het geval van paniek rennen mensen er vaak juist naar toe. Tevens blijkt dat mensen bij een nooduitgang vaak kiezen voor een bekende route, over het algemeen de ingang. De Noodverlichtingspecialist houdt de Europese norm dat nooduitgang bordjes zowel buiten als binnen bij de nooddeur geplaatst moeten worden scherp in de gaten. Zo is de kans op vluchten en overleven het grootste.

Menselijk gedrag
Een andere reden dat mensen gewond raken of zelfs omkomen bij brand is dat ze zich niet genoeg bewust zijn van de gevaren van vuur en rookontwikkeling. Mensen vluchten bijvoorbeeld vaak niet bij een brandalarm en negeren de nooduitgang bordjes. Als de reactie te lang op zich laat wachten is het soms al te laat. Het gedrag van mensen bepaald dan ook voor een belangrijk deel hun overlevingskansen bij een noodgeval. Het blijkt dat een goed functionerende bedrijfshulpverleningsorganisatie de reactietijd van mensen ongeveer tien keer kan verkorten.

Deuren
Ook kan de deurbreedte vaak nog een stuk beter. De norm volgens het Bouwbesluit 2003 is dat 135 per meter uitgangsbreedte moeten kunnen vluchten. In de praktijk blijkt echter dat er vaak slechts zestig personen per meter deurbreedte door de nooduitgang kunnen vluchten. De noodverlichtingspecialist is van mening dat de normen rondom deuren veel beter gecontroleerd dienen te worden.

Het gedrag van mensen is soms onvoorspelbaar. Toch hoopt de Noodverlichtingspecialist dat door scherpe controles mensen de nooduitgang bordjes minder vaak over het hoofd zien.